Kamervragen over limieten in atletiek

MichielvanNispen_TweedeKamer_770_LV

De limieten voor marathonlopers in Nederland zijn al jaren voer voor hevige discussies. Ze zouden te streng zijn, komen niet transparant tot stand en verschillen van de limieten van andere disciplines. Dat vindt ook SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen die Kamervragen gaat stellen aan Edith Schippers, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Aanleiding hiervoor is het in november op atletiekmedium Losse Veter gepubliceerde onderzoek, waaruit na analyse van de criteria bleek dat Michel Butter en Khalid Choukoud aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro hadden mogen deelnemen als de marathon op gelijke wijze was behandeld als de andere loopnummers. De onderzoekers stellen dat er geen sprake is van een consequente rekenmethode van de Atletiekunie om tot de limieten te komen. Lees hier verder

Beantwoord

Het is toegestaan de volgende HTML tags en attributes te gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Logische stap. Schippers/de overheid ondersteunt in 2017 de topsport met 50 miljoen Euro. Meer dan logisch dat bonden verantwoording afleggen over hun beleid. Die Chinese praktijken van NOC, judobond, atletiekbond moeten we in Nederland helemaal niet willen.

 • de clubeigenaar bepaalt niet wie er worden opgesteld, maar wel voor welke speler ze kopen, dus indirect bepalen ze toch wie er kan worden opgesteld.

  Maar eigenlijk gaat deze vergelijking m.i. niet op voor atletiek (muv estafette, want dat is wel een teamgebeuren)

  Atletiek is bij uitstek een meetbare sport, waarin heel duidelijk voor de individuele nummers meetbare prestaties als limiet kunnen worden gesteld. Als AU kun je heel transparant hierin zijn: dit en dit zijn onze redenen geweest om de limieten te stellen zoals ze zijn.

  Als ze dan ook nog aangeven dat voor alle onderdelen dezelfde “verzwaringsfactor” is gehanteerd, dan is de transparantie compleet.

  Krijgen we nog wel discussie over de hoogte van de factor, maar het is dan wel gelijke monniken, gelijke kappen. Of je nu wel of niet een marathonloper bent, Of je nu wel of niet op Papendal traint. Het is gewoon eerlijk en gelijk en transparant

 • Volgens mij gaan jullie aan iets essentieels voorbij. De overheid stelt geld beschikbaar voor topsport niet zozeer omdat men topsport an sich interessant of nodig vindt te ondersteunen. Maar argument is dat de sporters een voorbeeld en stimulerende werking hebbenbom te gaan bewegen ( met name jeugd). Jeugd die talent heeft faciliteren en topsporters fungeren als voorbeeldfunctie voor jeugd dat je iets kan bereiken in de sport of ruimer in het leven. Als de uitvoering vervolgens is dat jouw helden thuis moeten blijven en als schlemielen worden gezien die niet goed genoeg zijn om zelfs maar mee te doen is de argumentatie voor overheid om geld in topsport te stoppen wel beetje over. Ook bedrijven willen minder gelinkt worden aan de boekhouders van Papendal die rekenen in top 10 medailles en kansen hierop. Als nocnsf haar geld uit desmarkt gaat halen mag ze van de politiek en ook van mij hier rustig mee doorgaan. De overheidsmarkt dan sportbonden en initiatieven ondersteunen die zich naastvtopsport bedrijven ook maatschappelijk verantwoord willen opstellen.

 • De politiek heeft een controlerende rol in deze maatschappij. Op wetten, stadsbeleid, leefbeleid en zovoorts. En ook sportbeleid. En zeker is hier een taak voor de politiek weggelegd om er op toe te zien op het sportbeleid en waaraan de miljoenen die ze in de sport steekt worden gespendeerd. Mijn indruk is dat in de bovenste lagen, bondscoaches, managers topsportprogramma’s, komt. Declaratiekosten van tripjes, full time lonen, pensioenopbouw, vakantiedagen, cursusdagen, overhead topsport enzovoorts. Blijkens de berichtgevingen blijft financiele sportondersteuning binnen de grenzen van Papendal. Op enkele teamsporten na worden prestaties gerealiseerd door individuele sporters. Welke percentage komt daadwerkelijk ten goede van de sporters individueel?

 • Wat hardlopen betreft: Marti ten Kate zou wel de limiet halen, met terugwerkende kracht. Waar is de Nederlandse progressie in het marathonlopen op dit moment ? Je wordt afgevaardigd om te presteren: het is geen prestatieloop!

 • Hoe vaak heeft ten Kate die limiet dan gelopen? En hoe vaak is hij afgevaardigd naar een toernooi zonder voorafgaand de scherpe limiet gelopen te hebben. Beetje vroeger was alles beter verhaal of onderbouwd?

 • 2x liep hij in de 2.10(in hetzelfde jaar) x in de 2.11 en de rest trager. dus zovaak zou hijniet naar een kampioenschap zijn gezonden(1x met de huidige limiet)

 • De tijden van Ten Kate zijn iets sneller dan de huidige toppers. Hij liep hard in de jaren 80! Alleen Maasse heeft het niveau van de oude lopers verbeterd.